Uitgangspunt bij mijn behandeling is dat ik kijk naar de totale mens in samenhang met zijn/haar medische klacht. Na de kennismaking in het eerste gesprek, de zogenaamde intake, komen je gezondheidsklachten uitgebreid aan de orde, en wordt gezocht naar de oorzaak hiervan en naar eventuele verbanden tussen verschillende klachten.

Ongeveer een week voor het intake gesprek ontvang je een vragenlijst om vooraf digitaal in te vullen en aan ons terug te sturen. Op basis van deze vragenlijsten kan een eerste werkhypothese opgesteld worden. Tijdens het intakegesprek kan het klachtenbeeld verder uitgewerkt worden, en kan besloten worden tot verdere testen (bloed, hormonen, ontlasting) of kan een eerste behandeling gestart worden. Een behandeling bestaat uit een combinatie van voedingsadviezen, levensstijladviezen en gerichte voedings-supplementen. De kosten van het eerste gesprek hangen samen met de duur van het gesprek. Een gemiddelde intake duurt 1 tot 1,5 uur. Een vervolgconsult duurt meestal een half uur of een uur.

Klachten die samenhangen met beheersing van het gewicht kunnen ook worden aangepakt met behulp van de methode Metabolic Balance. Zie de verwijzing hiernaar op mijn site.

Laboratorium onderzoek

Er wordt met een vingerprik bloed afgenomen voor chemietesten en voor hematologie testen. Het bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium Hessels & Grob Daar worden 37 analyses gedaan. Met behulp van de uitslagen maak ik een persoonlijk voedingsplan of stel ik een behandelplan op.