Tarieven en voorwaarden

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor consulten gedeeltelijk of volledig. Dit hangt samen met mijn lidmaatschap van  de Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en de Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten (BGN). Bij vergoedingen volgens de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken. Kosten voor geadviseerde supplementen en aanvullende onderzoeken (bloedwaarden bepalen, onderzoek ontlasting) worden meestal niet door verzekeraars vergoed.

Tarief orthomoleculaire consulten
Het tarief eerste consult (1 uur), vervolgconsulten (0,5 uur) en telefonische/skype consulten bedraagt  € 80,- per uur. Consulten worden naar rato van tijd gefactureerd. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Bepalen bloedwaarden
totaal bloedbeeld € 120,-

4 specifieke waarden € 80,- (bijvoorbeeld vitamine D3, magnesium, zink en B12).
Dit is inclusief een 20 minuten consult voor het uitvoeren van de vingerprik in de praktijk. Voor het advies en nabespreken van de uitkomsten wordt een consult van een half uur gerekend (€ 40,-).

Voedingsscreening
In verband met mogelijk allergie of gevoeligheid: € 90,-

Dit is inclusief een 20 minuten consult voor het uitvoeren van de vingerprik in de praktijk. Voor het  nabespreken van de uitkomsten worden consult kosten in rekening gebracht.

Microbioomanalyse/ontlastingsonderzoek
basis € 140,-

uitgebreid € 220,-
Voor het  nabespreken van de uitkomsten worden consult kosten in rekening gebracht.

Haaranalyse
Mineralen en spoorelementen € 120,-
Voor het  nabespreken van de uitkomsten worden consult kosten in rekening gebracht.

Tarief Metabolic Balance pakket
Voedingsplan, inclusief bloedprikken en maximaal 8x begeleiding, vanaf de intake en bespreking voedingsplan: € 799,- De begeleiding is cruciaal voor het bereiken van resultaat en maakt onderdeel uit van dit pakket.

Daar kosten worden gemaakt voor het bloedprikken en het maken van het plan dienen de kosten voor het uitreiken van het voedingsplan te zijn betaald. Wanneer je kiest voor betaling in (maximaal 3) termijnen, worden er data overeengekomen voor betaling van de delen. De eerste factuur dient in dat geval voor het overhandigen van het voedingsplan te zijn betaald.

Tarief-3Care gezondheidsprogramma
Voedingsplan, toegang tot recepten op website 3Care, suppletie en 4 keer begeleiding vanaf de intake en bespreking voedingsplan, € 380,- .

Wijze van betaling
Betaling kan contant plaatsvinden of op basis van een factuur die vooraf of na het consult wordt opgesteld. Met het verzoek het bedrag binnen 7 dagen over te maken naar het bankrekeningnummer dat op de factuur is vermeld.

Verhindering
Bij annuleringen korter dan 24 uur voor de afspraak plaatsvindt worden de kosten in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 

Hoeveel vergoedt mijn zorgverzekeraar uit aanvullend pakket