Individuele vitaliteitscoaching
Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel in balans zijn. Vitaliteit heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn.

Vitaliteitsgesprek als basis
Vanuit een vitaltiteitsgesprek inventariseer ik de situatie en help met het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan wat leidt tot een gericht advies om tot structurele vitaliteitverbetering te komen. Daarbij wordt naar het hele palet van vitaliteit en werkvermogen gekeken in relatie tot duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

(Team)coaching
Doel van vitaliteitscoaching is om gedragsverandering te bewerkstelligen middels het gebruik maken van motiverende gesprekstechnieken gericht op ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. Zo wordt eigenaarschap gecreëerd bij de betrokken medewerker of het team en uiteindelijk het zelf kunnen managen van de eigen gezondheid & vitaliteit.